LÜTFEN PAYLAŞABİLDİĞİMİZ KADAR PAYLAŞALIM.

Sizden bu gün bir ricam var.
Hepimizin ailesinde mutlaka bir çocuk vardır. Evlat, kardeş, yeğen, torun vs. Aşağıdaki metin sizleri çocuklarımızı ve gerçek anlamda geleceğimizi, ülkemizi çok ilgilendiren bir yasa hakkındaki devletin kurumlarından alınmış , yorum değil gerçek bilgilerdir..
Lütfen, Okuyun ve adres listenizle hiç ayırım yapmadan paylaşın. Bir zincir oluşmasına katkıda bulunun.
ÇYDD’nin en demokratik yolu seçerek meclisi, milletvekillerini seçmesi desteklenmesi gereken bir duruştur.
Lütfen, Hangi dünya görüşüne sahip olursanız olun, hangi partiye oy veriyorsanız verin fark etmez..
Bu bilgilerin dağıtılması için sorumluluk almak yurttaşlık görevimiz olmalı.. Liseyi bitiren gençlerimizin bile geleceğe dair hayalinin, hedefinin olamadığı bir ülkede, okula gitme yaşının 5.5-6 olduğu bir ülkede 10 yaşındaki çocuklarımızın başına nelerin geleceği konusunda
lütfen , sorumluluk alalım.
Kocaman bir zincirin halkaları olalım.

TARİH SİZİ ASLA BAĞIŞLAMAZ

Türkiye Cumhuriyeti’nin Sayın Milletvekilleri,
Eğitimde “üç dörtlük” yasa önerisini kabul ederseniz

TARİH SİZİ ASLA BAĞIŞLAMAZ!

1. Türkiye'de 7 ile 14 yaş arasındaki her üç çocuktan biri çalıştırılıyor. Türkiye çocuk işçiliğinin her geçen gün arttığı ülkelerden biri. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün araştırmasına göre 6 ile 14 yaş arasındaki toplam 11 milyon çocuğun 3 milyon 842 bini çalışıyor ve bu çocukların yarısından çoğu okuma, yazma bilmiyor. Çalışan çocukların yüzde 64’ü kazandığı paranın tamamını ya da çoğunu ailesine veriyor. Sizler, birinci 4’ten sonra okula gitme zorunluluğunu ortadan kaldıracak olan bu yasaya onay vererek çocuk işçi sayısının artmasını mı istiyorsunuz?

TARİH SİZİ ASLA BAĞIŞLAMAZ!

2. Nüfus İdaresi kayıtlarına göre Türkiye’deki resmi evliliklerde gelinlerin yüzde 26’sı 16- 19 yaş aralığındadır. Dini evlilikler de dikkate alındığında bu oranın en az yüzde 30 olduğu sanılmaktadır. Araştırmalar, 8 yıllık kesintisiz eğitimle 16 yaşında evlenme olasılığının yüzde 44, 17 yaşında doğum yapma olasılığının da yüzde 36 azaldığını ortaya koyuyor. Sizler, birinci 4’ten sonra okula gitme zorunluluğunu ortadan kaldıracak olan bu yasaya onay vererek çocuk gelinlerin ve çocuk annelerin sayısının artmasını mı istiyorsunuz?

TARİH SİZİ ASLA BAĞIŞLAMAZ!

3. Türkiye’de 8 yıllık kesintisiz eğitimle 6-13 yaş grubunda okullaşma oranı, yüzde 99’a ulaştı. Sizler, birinci 4’ten sonra okula gitme zorunluluğunu ortan kaldıracak olan bu yasaya onay vererek çocukların okul dışına itilmesini mi istiyorsunuz?

TARİH SİZİ ASLA BAĞIŞLAMAZ!

4. 2002’de okul öncesi eğitimde yüzde 11 olan okullaşma oranı, sivil toplum örgütlerinin, bütün halkın desteğiyle yüzde 30’lara çıktı. AB ülkelerinde yüzde 90’larda olan okullaşma oranına ulaşmak, toplumumuzun tümünün isteği iken sizler, okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına almayan bu yasaya onay mı vermek istiyorsunuz?

TARİH SİZİ ASLA BAĞIŞLAMAZ!

5. Ülkemizin çocukları, nitelikli bir eğitim almak, iyi bir lisede okuma şansı elde etmek uğruna 14-15 yaşlarında, ailelerinin kıt bütçelerinden nice zorlukla ayırdığı paralarla bütün hafta sonları dershanelere taşınıyor. Sizler, birinci 4’ten sonra farklı okullara gitme fırsatı verileceği gerekçesiyle çocuklarımızın ikinci sınıftan başlayarak dershanelere gitmesini mi istiyorsunuz?

TARİH SİZİ ASLA BAĞIŞLAMAZ!

6. Erkenden meslek eğitimi vermek yerine, en az 8. sınıf bitinceye kadar, çocuklara temel bilgilerin verilmesinin akademik başarıyı artırdığı görüşü, günümüz bilim insanlarının ileri sürdüğü ve güçlü dayanakları olan bir görüştür. Sizler, birinci 4’ten sonra, 10 yaşında, çocukları bir mesleğe yönelterek sonradan onarılması olanaksız bilinçsiz seçimlere mahkûm mu etmek istiyorsunuz?

TARİH SİZİ ASLA BAĞIŞLAMAZ!

7. Ülkemizde, kaynaştırma eğitimi ile engelli çocuklarımızın toplumsal yaşama katılması, yeni yeni benimsenmeye başlandı. Sizler, ilk 4’ten sonra okula gitmeyi zorunlu olmaktan çıkararak engelli çocuklarımızı toplum dışına itmek mi istiyorsunuz?

TARİH SİZİ ASLA BAĞIŞLAMAZ!

BİZ YURTTAŞLAR DA SİZİ BAĞIŞLAMAYIZ.

BİZLER, SİZ MİLLETVEKİLLERİMİZDEN:

• ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAMINI, ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ KÖKTEN SARSACAK OLAN BÖYLESİ DEĞİŞİKLER YAPILMADAN ÖNCE BİZ YURTTAŞLARA, BU ALANDA ÇALIŞAN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE, BİLİM İNSANLARINA DANIŞMANIZI İSTİYORUZ.
• EĞİTİM SİSTEMİNDE ÇOCUKLARIMIZIN VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ KARARTACAK DEĞİŞİKLİKLER YERİNE ONLARA, HİÇBİR AYIRIM YAPILMADAN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VE KALİTELİ BİR EĞİTİM OLANAĞI SAĞLANMASINI İSTİYORUZ.
• BİZLER, ÇOCUKLARIMIZIN DÜŞÜNMEYİ ÖĞRENMİŞ, SORGULAYAN, İNSAN SEVGİSİ VE ÇAĞIN GEREKTİRDİĞİ BİLGİYLE DONANMIŞ, EVRENSEL İNSAN HAKLARINA SAYGILI, LAİK VE DEMOKRAT BİREYLER OLARAK YETİŞMESİNİ İSTİYORUZ.
• BU “ÜÇ DÖRTLÜK” TASARISININ YASALAŞMASINA ENGEL OLMANIZI İSTİYORUZ.